Informatie over de verwijdering van onze batterijen en oplaadbare batterijen in overeenstemming met de batterijwet (BattG)

Yard Force is verplicht om uw gebruikte batterijen en accu’s gratis terug te nemen.

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accu’s (oplaadbare batterijen) in te leveren; deze mogen niet bij het restafval/huishoudelijk afval, maar moeten na gebruik op een gereguleerde manier worden afgevoerd.

a) Stuur de gebruikte batterijen en accu’s als vooruitbetaalde zending naar ons op:

Merotec GmbH
Otto-Brenner-Str. 8
47877 Willich
Deutschland

b) Gratis levering aan ons magazijn in Otto-Brenner-Str. 8, 47877 Willich.

(c) het inleveren bij elk verkooppunt dat batterijen of accu’s van dit type verkoopt of heeft verkocht

Veiligheid: Om kortsluiting en brand te voorkomen, dient u de poolkapjes van de batterijen en oplaadbare batterijen te verwijderen. Zorg ervoor dat de behuizingen niet kapot zijn.

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huisvuil mag worden weggegooid.

Welke zware metalen bevat de batterij of oplaadbare accu?

De chemische afkortingen geven aan welke zware metalen aanwezig zijn
Pb = batterij/oplaadbare accu bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
CD = batterij/oplaadbare batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
HG = batterij/oplaadbare batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik