Recht op annulering

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen:

Merotec GmbH

Otto-Brenner-Straße 8

47877 Willich

Fax: 02154-89197-23

E-mail: info@merotec-service.de

van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen met betrekking tot de producten terug, zonder terugbetaling van verzendkosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

 

Annuleringsformulier

Merotec GmbH

Otto-Brenner-Strasse 8

47877 Willich, Deutschland

Hierbij ontbind ik de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen:

 

Besteld op / ontvangen op :

Name:

Anschrift:

Unterschrift/ Datum